Förtroendevalda Hedvig Eleonora

Som en följd av valresultatet 2014 har följande medlemmar från föreningen politiska uppdrag:

Kommunfullmäktige:

Johanna Sjö                                  Ledamot

Landstingsfullmäktige:

Caroline Wallensten                 1:e ersättare

Felix Andersson                         Ersättare

 

Av kommunfullmäktige/landstinget valda medlemmar i föreningen:

Stadsdelsnämnden:

Marie Shött                                  Ersättare

Katja Hessle                                 Ersättare

 

Konstrådet:

Cornilla von Plomgren              Ledamot

 

Programberedningen äldre och multisjuka:

Caroline Wallensten                 1:e vice ordf.

 

Programberedning Stora folksjukdomar:

Felix Andersson                          Ledamot

 

Hälso och sjukvårdsnämnden:

Caroline Wallensten                 Ersättare

 

Äldrecentrum

Caroline Wallensten                 Ledamot

 

Andra nämnder och styrelser:

Förbundsstyrelsen:

Johanna Sjö                                  Ledamot

 

Nämndemän under året:

Anita Bergström-Hellman        Svea Hovrätt

Johan Bohman                            Stockholms tingsrätt

Anne Grönvall                              Förvaltningsrätten i Stockholm

Birgitta Guntsch                          Förvaltningsrätten i Stockholm

Olle  Hedenblad                           Stockholms tingsrätt

Kattja Hessle                                Stockholms tingsrätt

Anders Holmgren                        Svea Hovrätt

Christer Svärd                              Stockholms tingsrätt

Cornilla von Plomgren               Förvaltningsrätten i Stockholm

Eva Wallensten                            Förvaltningsrätten i Stockholm, Stockholms tingsrätt

Caroline Wallensten                   Stockholms tingsrätt

Håkan Wallensten                       Övervakningsnämnd Stockholm 1:a

Berit Ziegler                                  Stockholms tingsrätt

 

Europaparlamentet:

Anna Maria Corazza Bildt          Europaparlamentariker