Ostermalm__0030
Foto: Peter Dannered

Hedvig Eleonora moderatförening är samma geografiska område som Hedvig Eleonora församling och ligger mitt i hjärtat av Östermalm runt omkring församlingens kyrka och Östermalmstorg.

Vi har ett mycket högt valdeltagande med moderata röster, bland de högsta i Stockholm. Detta vill vi fortsätta med och arbeta för fram till nästa val. Vi arbetar för att genomföra de frågor vi gick till val på lokalt och på riksplanet. Partiets ambition är att även mellan valen föra en dialog med väljarna och fånga upp inte bara sympatier utan också de problem som människor har i sin vardag. Vi skall vara ett parti som bryr sig om människors framtid. Vi skall vara väl förberedda inför den kommande valrörelsen 2022.

På Östermalm samarbetar de fem moderatföreningarna med gemensamma föreningsaktiviteter och har sedan flera år ett gemensamt årsmöte, som har blivit alltmer välbesökt. För att ytterligare driva bättre moderat politik har ett samarbete påbörjats inom tredje valkretsen i Stockholm, där kretsens samtliga föreningar genomför gemensamma kampanjer.

Information till föreningens medlemmar sker via medlemsbrev och kallelser till föreningens möten och aktiviteter.

Om Du vill engagera kontakta gärna någon i styrelsen. Alla idéer och synpunkter om verksamheten är välkomna och uppskattas! Du är lika välkommen som aktiv eller stödjande medlem.

Åter startsida