Förtroendevalda Hedvig Eleonora

Som en följd av valresultatet 2018 har följande medlemmar från föreningen politiska uppdrag:

Landstingsfullmäktige:

Caroline Wallensten                 1:e ersättare

Av kommunfullmäktige/landstinget valda medlemmar i föreningen:

Stadsdelsnämnden:

Henrika Skott                                  Ersättare

vigselförrättare:

Eva Ekendahl

Programberedningen äldre och multisjuka:

Caroline Wallensten                 1:e vice ordf.

Hälso och sjukvårdsnämnden:

Caroline Wallensten                 Ledamot

Folkhälsoberedningen

Caroline Wallensten                 Ledamot, gruppledare

Andra nämnder och styrelser:

Nämndemän:

Johan Bohman                            Stockholms tingsrätt

Birgitta Guntsch                          Förvaltningsrätten i Stockholm

Cornilla von Plomgren                Förvaltningsrätten i Stockholm

Eva Wallensten

Åter startsida