Besök i riksdagen

Även om det för oss moderater är naturligt att vilja flytta besluten från sammanträdesrum till köksbord, så fattas ändå ramarna för allas våra liv av förtroendevalda. Vem som beslutar om vad, hur och vad den enskilde medborgaren har för möjligheter att påverka är för de flesta ett mysterium. Besöket är förlagt på kvällstid och för att vi ska kunna ha samtal har vi begränsat antalet deltagare till 15 per tillfälle. Vi bjuder på smörgås och juice och alla partimedlemmar är välkomna.

Anmälan sker till hedvigeleonora@moderat.se och därefter bekräftas din plats via mail. Först till kvarn gäller! Mer information kommer via mail.