Besök Stockholms stadshus och träffa de moderata företrädarna från Östermalm

Besök Stockholms stadshus och träffa de moderata företrädarna från Östermalm!

Även om det för oss moderater är naturligt att vilja flytta besluten från sammanträdesrum till köksbord, så fattas fattas ändå ramarna för allas våra liv av förtroendevalda.

Vem som beslutar om vad, hur och vad den enskilde medborgaren har för möjligheter att påverka är för de flesta ett mysterium.

Hedvig Eleonora förening kommer under 2011 att ordna en besökserie hos ett par av våra beslutsorgan, där företrädare kommer att visa upp verksamheten.

Besöken är förlagda på kvällstid och för att vi ska kunna ha samtal har vi begränsat antalet deltagare till 15 per tillfälle.

Vi bjuder på smörgås och juice och alla partimedlemmar är välkomna. Anmälan sker till hedvigeleonora@moderat.se och därefter bekräftas din plats via mail. Först till kvarn gäller!