DÄRFÖR ÄR JAG INTE LIBERAL

Engelbrektsmoderaterna bjuder in till en föreläsning med moderata ideologiska förtecken.

Debattören och före detta MUF-ordföranden Thomas Idergard föreläser om innebörden av ideologiska etiketter.

I essäsamlingen Borgerlig framtid, utgiven av tankesmedjan Timbro, idédebatteras de borgerliga begreppen, skillnader dem emellan och vad som förenar. Thomas Idergard redogör i sin essä, Därför är jag inte liberal, för skiljelinjerna mellan att vara anhängare av liberalism som ett komplett ideologiskt tankesystem, å ena sidan, och att vara borgerlig till sitt förhållningssätt till politik och samhälle, å den andra.

Datum: 2 november

Tid: kl.18.30

Plats: Schönfeldtska Praktsalen, Stora Nygatan 30.

Lättare förtäring till självkostnadspris.

Anmälan senast 1 november till: engelbrekt@moderat.se, eller 08-676 8036