Framtiden för vår infrastruktur

Talare: Ulla Hamilton, Sofia Arkelsten och Lars Edvall

Tid: Tisdag 2 febr. kl 18.00 mingel från 17.30 med vin och smörgås till självkostnadspris
Plats Stora Nygatan 30

Ansvarig Carina Beckerman, Gärdet

Anmälan senast 29 januari på Gärdets telefon 08-676 8186