Från lyktstolpe till jobbskatteavdrag – hur fattas besluten?

Även om det för oss moderater är naturligt att vilja flytta besluten från sammanträdesrum till köksbord, så fattas fattas ändå ramarna för allas våra liv av förtroendevalda.

Vem som beslutar om vad, hur och vad den enskilde medborgaren har för möjligheter att påverka är för de flesta ett mysterium.

Hedvig Eleonora förening kommer därför under 2011 att ordna en besökserie hos ett par av våra beslutsorgan, där företrädare kommer att visa upp verksamheten.

Besöken är förlagda på kvällstid och för att vi ska kunna ha samtal har vi begränsat antalet deltagare till 15 per tillfälle.

Vi bjuder på smörgås och juice och alla partimedlemmar är välkomna. Anmälan sker till ann.burgess@moderat.se och därefter bekräftas din plats via mail. Först till kvarn gäller!

Först ut är

Östermalms stadsdelsnämnd

Torsdagen den 17/2 17:30

Bland andra ordförande Johan Sjölin och ledamöterna Johanna Sjö och Marie Schött kommer att berätta om arbetet och aktuella frågor.

Därefter är du välkommen att delta vid nämndens öppna timme och nämndsammanträdet. Samling: Östermalmsskolans aula 17:30 OSA senast måndag 14/2