Hur kan Stockholm växa vackert?

Norrmalmsmoderaternas stadsbyggnadsgrupp bjuder in till en paneldiskussion om

hur staden ska växa. Arkitekt Ola Andersson och projektledare Ulrika Signal visar

goda exempel från Stockholm respektive Malmö och berättar om faktorer bakom

framgången. Stadsantikvarie Ann-Charlotte Barklund visar hur man kan renovera

fint. Ulf Johannisson bidrar med exempel från kontinenten och Stockholm.

I panelen medverkar stadsbyggnadsborgarrådet Regina Kevius.

Norrmalmsmoderaternas stadsbyggnadsgrupp arbetar för estetisk kvalitet, både

vid byggande av nya områden och vid ROT – i harmoni med ökad byggvolym, god ekonomi och funktion.

Syftet är främst att visa goda exempel på hur bra det kan bli: skönhet, funktion, trivsel, ekonomi.

Det är innerstadsexempel, men många frågor har allmängiltighet. Det dåliga, att det byggs för litet

och en del fantasilöst och tråkigt – det har belysts så väl i Stockholmstidningarna det senaste året, så

det får mycket litet tid på seminariet. I paneldiskussionen tar vi upp vad man kan göra konkret för att få bästa möjliga kvalitet, t ex genom konkurrens och kundinflytande.

Plats: Stora Nygatan 30

Tid: onsdagen den 9 november klockan 18.00 – 20.00

Lättare förtäring för 40 kr serveras klockan 17.30.

Anmälan senast den 8 november till ulf.johannisson@telia.com