KORTARE VÄG TILL ETT FRISKARE LIV

INBJUDAN

till föreningsmöte med ett högaktuellt ämne om sjukförsäkringsreformen

KORTARE VÄG TILL ETT FRISKARE LIV

Talare: Gunnar Axén, riksdagsledamot och ordförande i Socialförsäkringsutskottet

Tisdagen den 18 maj 2010, kl. 18.30

Plats: Blå Hörnet, Stora Nygatan 30, T-bana: Gamla Stan
Lättare förtäring serveras till självkostnadspris.
Anmälan till tel: 08-676 8181 alt. e-mail: Hedvigeleonora@moderat.se
senast måndagen den 17 maj.

Varmt välkommen!

Birgitta Guntsch
ordförande

Ett arrangemang i samarbete med Medborgarskolan