Samtal med statsministern

Tredje kretsens lokalavdelningar har den stora glädjen att inbjuda sina medlemmar till en exklusiv samtalskväll med statsminister Fredrik Reinfeldt tisdagen den 15 november 2011 kl 17.30. Senaste insläpp är kl 17.45.

Lokal: Schönfeldtska praktsalen, Stora Nygatan 30.Fredrik 2 Foto Johan Jeppsson (kopia)

Entré: 50 skr., som betalas på plats. (Ha gärna jämna pengar.)

Gärdesmoderaterna som initiativtagare har avsiktligt valt att hålla arrangemanget i det mindre formatet för att möjliggöra en bra och givande diskussion kring aktuella politiska frågor.

Efter anförande och diskussion inbjuder vi till mingel med lättare förtäring.

Anmälan, som är obligatorisk, görs till Hedvig Eleonora på angiven e-mail nedan. Deltagarantalet är mycket begränsat. Platserna fördelas efter ankomstdatum och tid. Det är viktigt att du anger både för- och efternamn i din anmälan.

OBS! Viktigt! Sista anmälningsdag är den 12 november. Efter den dagen kan vi inte ta några anmälningar av logistikskäl. Vi är tacksamma om ev. återbud anmäls till resp. lokalavdelning, så att annan medlem kan beredas plats.

Ta med giltig ID-handling.

Bara föranmälda kan beredas tillträde till evenemanget.

Hedvig Elonora föreningen kommer att meddela de av sina medlemmar som beretts plats via mail.

Anmälan görs till marie.schött@moderat.se

VARMT VÄLKOMNA!

Marie-Louise Hallström                      Lars Almquist                      Caroline Wallensten

Utbildningsansvarig                             Ordförande                           Ordförande

Gärdesmoderaterna                            Gärdesmoderaterna            HedvigEleonora moderaterna