Stockholm – The City of Opportunities: ett anförande av borgarrådet Ulla Hamilton

Moderaterna i Oscar norra har glädjen inbjuda moderater på Östermalm till ett anförande av
borgarrådet Ulla Hamilton på tematStockholm – The City of Opportunities, med tyngdpunkt på
bioteknik och tekniska lösningar i nya Djurgårdsstaden.

Hur näringslivet och akademierna i Stockholm ska klara den globala konkur-rensen och hur regionen
kan utvecklas som innovativ spjutspets är några av de frågor som Ulla Hamilton kommer att fokusera
på.

Dag och tid: Torsdagen den 22 november kl 18.30
Plats: Stadshuset, ingång Ragnar Östbergs plan 1 ( lilla ingången från Hantverkargatan 1).
Förtäring till självkostnadspris. V.G. tag med kontanter!

Anmälan till Margareta Söderlund helst på email: margsode@hotmail.com
eller i undantagsfall på mobil; 073 – 6140638.
Om något händer som förändrar planerna vill vi nå dig och meddela dig, så v.g. angiv ditt
telefonnummer vid anmälan!

Presentation av talaren: Ulla Hamilton är borgarråd sedan valet 2006. Innan dess arbetade hon som
kommunikationschef på Svenskt Näringsliv. Ullas nuvarande ansvarsområden är trafik, renhållning,
arbetsmarknad, Stockholm Parkering samt Fortum Värme. Ulla har tidigare varit kommunalpolitiskt
aktiv i såväl Uppsala som i Lund och arbetade i statsråds-beredningen under Carl Bildts regering. Ulla
har en jur. kand. från Uppsala universitet och är född i Falköping.