Talarkväll i riksdagen med Östermalmsföreningarna

Vad gör Sverige i Afghanistan?

Kriget i Afghanistan började efter terrordåden den 11 september 2001. Sedan dess har Sverige varit berört av denna fråga både med sitt humanitära och militära stöd. Sverige är i Afghanistan tillsammans med 46 andra länder på FN:s uppdrag. De senaste veckorna har det hörts olika röster om huruvida svenska soldater ska vara kvar i landet. Nu finns en uppgörelse om Afghanistan, men en mängd knäckfrågor återstår.

Svenska soldaters närvaro i Afghanistan och det politiska läget kring denna fråga kommer att diskuteras den 1/12 2010. Eftersom Afghanistanfrågan står på den politiska agendan och Gärdesmoderaterna redan hade planerat glöggmingel den 1/12 kommer vi lägga upp Afghanistankvällen direkt efter glöggmingeln. Mötet om Afghanistan kommer att genomföras i form av paneldiskussion med tre talare.

Datum: onsdagen, den 1 december 2010

Plats: Riksdagshuset, Riksbron 1

Tid: kl 18:00

Talare: Johan Forsell, ledamot i försvarsutskottet, Lars-Erik Bergwall, f.d. officer/major och Magnus Bratt, officer/ överstelöjtnant INSS/Stf C J2, Högkvarteret.

Lättare förtäring till självkostnadspris

Anmälan senast den 29 november till engelbrekt@moderat.secarina.beckerman@carinabeckerman.se eller via telefon 08-76 80 36.